เพื่อกำหนดป้าหมายในการวิ่ง 100 KM in 2 month จึงเกิดขึ้น